Prevoz potnikov v cestnem prometu na določeni liniji - vozni redi.